Telefon: +48 12 347 67 67

Outsourcing IT

Zarządzanie infrastrukturą IT to pakiet usług:

  • administracja oraz serwis sprzętu i oprogramowaniem - instalacja, zmiany konfiguracji, aktualizacja oprogramowania, modernizacja i bieżąca obsługa serwisowa sprzętu
  • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej
  • cykliczne przeglądy sprzętu i oprogramowania w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia usterki
  • pomoc zdalna - zdalne rozwiązywanie problemów programowych, co skraca czas reakcji do minimum

Proponujemy Państwu zawarcie umowy, której zakres i warunki byłyby indywidualnie negocjowane w oparciu o realne potrzeby. Na bazie indywidualnej analizy potrzeb oraz Państwa preferencji, wspólnie wypracujemy najdogodniejszy sposób taryfikowania usług:

RYCZAŁT

zryczałtowana opłata miesięczna obejmująca pełen zakres usług bez limitu godzin, ustalana wg. zakresu powierzanych obowiązków; podstawową zaletą takiego podejścia jest stały miesięczny poziom kosztów z tytułu utrzymania infrastruktury IT

RYCZAŁT ZA CZAS

opłata ustalana jest wyłącznie w oparciu o przewidywany/wymagany przez Klienta czas na jaki w skali miesiąca zostaje oddelegowany pracownik/pracownicy, ilość wizyt itp.; wielkość i rodzaj infrastruktury IT w kalkulacji ma znaczenie drugorzędne

RYCZAŁT + CZAS

kompromis łączący oba powyższe rozwiązania; dla stałych i przewidywalnych zadań, związanych z utrzymaniem krytycznych zasobów, ustalana jest stała kwota, dla mniej istotnych, usługa taryfikowana jest wg stawek godzinowych