Telefon: +48 12 347 67 67

e-Systemy

Firma posiada w ofercie autorskie aplikacje internetowe oraz tworzy aplikacje skierowane ściśle do potrzeb danego klienta.

System obsługi zleceń serwisowych

System umożliwiający przepływ zgłoszenia serwisowego od zgłaszającego do wykonawcy. Za prawidłowe skierowanie zgłoszenia do kompetentnego wykonawcy odpowiada Centrala. Proces przetwarzania zlecenia jest na bieżąco dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, uwzględniając odpowiednie poziomy dostępu. Do dnia dzisiejszego skorzystało z systemu ponad 3500 sklepów w Polsce

Wykorzystane technologie
Webserver Apache
Framework Ruby on Rails
Frontend HTML5/CSS3/jQuery
Database PostgreSQL

System magazynowy

System umożliwiający zarządzanie produktami znajdującymi się w wielu magazynach, w różnych lokalizacjach. Osoby odpowiedzialne mają scentralizowany dostęp do kompletu danych dla każdego produktu. Dane zawierają dokumentację techniczną, informacje o dokładnej lokalizacji, informacje przesunięciach magazynowych i inne niezbędne informacje z punktu widzenia zarządzającego magazynami.

Wykorzystane technologie
Webserver Apache
Framework Ruby on Rails
Frontend HTML4/CSS2/jQuery
Database PostgreSQL/MySQL

System zarządzania informacją


System umożliwiający zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie, prezentowanie danych w centrali, z różnych jednostek organizacyjnych. System posiada wbudowane wielopoziomowe prawa dostępu, umożliwiając w pełni kontrolowaną prezentację.

Wykorzystane technologie
Webserver Apache
Framework Ruby on Rails/PHP
Frontend HTML4/CSS2/Prototype
Database MySQL