System zarządzania zleceniami

Obsługa zleceń serwisowych

System umożliwiający przepływ zgłoszenia serwisowego od zgłaszającego do wykonawcy. Za prawidłowe skierowanie zgłoszenia do kompetentnego wykonawcy odpowiada Centrala. Proces przetwarzania zlecenia jest na bieżąco dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron, uwzględniając odpowiednie poziomy dostępu. Do dnia dzisiejszego skorzystało z systemu ponad 3500 sklepów w Polsce

Możliwości

Korzystając z systemu będziecie Państwo mieli pełną kontrolę nad zleconymi przez Państwa pracami

  • podglądu przebiegu bieżących prowadzonych prac,
  • weryfikację wykonania zlecenia,
  • weryfikację rodzajów użytych części zamiennych,
  • wgląd do archiwum zleceń (dokumentacja zlecenia)